Individuelle netværksmøder


Vi har kørt et pilotprojekt i løbet af året af 2017 hvor netværket er blevet opdelt i mindre grupper med 5-7 personer. Projektet har i høj grad været en succes, og formålet med at få bygget tættere relationer med hinanden i mindre grupper er noget vi vil arbejde videre med.

VIL DU VÆRE MED?

For at sikre, at alle vi inviterer til de individuelle grupper er motiveret til at være med og selv vil gøre en indsats for at få faciliteret og koordineret, bedes du udfylde nedenstående formular:

Jeg ønsker at deltage i lokale individuelle netværksmøder i: (vælg i listen):