SEARCH INSIDE YOURSELF – DEVELOPED AT GOOGLE

Opnå større fokus, selvindsigt og samarbejde gennem mindfulness

DELTAG PÅ ET UNIKT PROGRAM UDVIKLET AF GOOGLE

Ledelsesudviklingsprogrammet Search Inside Yourself er udviklet af Google i samarbejde med hjerneforskere fra Stanford University. Search Inside Yourself har siden 2007 været et af de mest populære programmer i Googles interne uddannelsesprogram.

Udviklingsprogrammet har et videnskabeligt afsæt og er baseret på forskning inden for neurovidenskab, følelsesmæssig intelligens og mindfulness. Formålet med programmet Search Inside Yourself er at udvikle dine naturlige evner til at opnå fokus, selvindsigt og empati, så du bliver mere effektiv, innovativ og bedre til at forstå kunders, kollegaers eller samarbejdspartners behov. Med Search Inside Yourself kan du skabe resultater på tværs i din organisation.

PÅ VORES MASTERCLASS ARBEJDER DU MED:

 • Hvordan styrket selvindsigt kan understøtte både din ledelse, dine beslutninger og din kreativitet
 • Din forståelse for hvordan visualisering af og klarhed omkring dine værdier understøtter din motivation og robusthed
 • Din forståelse for hjernens plasticitet, og hvordan mindfulness kan bruges til at træne relevante funktioner
 • Teknikker for selvledelse der hjælper dig med at skifte fra automatreaktioner til velovervejet respons
 • Praktiske øvelser der træner empati og medfølelse med henblik på at styrke samarbejde og samskabelse
 • En række praktiske mindfulness-teknikker, der kan anvendes i din organisation og dit lederskab

Populært og resultatskabende udviklingsprogram

Gennem årene har ledelsesudviklingsprogrammet haft mærkbar effekt på både lederes og medarbejderes performance, samarbejdsevner og trivsel, hvilket har skabt international opmærksomhed og efterspørgsel.

På baggrund af dette har Google skabt en not-for-profit organisation, som certificerer personer til at undervise i dette koncept uden for Google.

Udbytte

Dit udbytte:

 • Større bevidsthed omkring dine mentale processer
 • Evne til at genskabe mental ro og balance i en presset hverdag
 • Større kapacitet til at håndtere forandring og usikkerhed
 • Klarhed omkring dine motivationsfaktorer
 • Større kapacitet til at lede og udvikle sig selv
 • Konkrete teknikker til at skabe gode samarbejdsrelationer

Din virksomheds udbytte:

 • Bedre arbejdsklima, samskabelse og tværgående samarbejde
 • Bedre balance mellem personlige mål med fokus på helheden
 • Bedre navigering i kompleksitet og usikkerhed
 • Bedre håndtering og ledelse af forandringer

Mere om Search Inside Yourself

Search Inside Yourself er baseret på de tre vidensområder: Emotionel intelligens, Mindfulness og Neurovidenskab. Det kombinerer forskningsbaseret teori med konkrete værktøjer og praktiske øvelser.

Vores Masterclass som er leveret af Joakim Eriksson fra Mannaz er:

 • Testet på tusindvis af ledere i Google og andre virksomheder
 • Udviklet til at hjælpe ledere med at håndtere forandring og kompleksitet
 • Designet til at gøre dybe og abstrakte koncepter praktisk brugbare, så de er nemme at integrere i hverdagen.

Dato:


Search Inside Yourself