Handelsbetingelser/medlemskab

Vilkår for handelsbetingelser/medlemskab i Virtu Business Club.

 

  1. Medlemskab

Et medlemskab giver adgang til Virtu Business Club aktiviteter i henhold til den valgte medlemskategori og -region. Medlemskabet gælder for en person og ejes af den betalende virksomhed. I tilfælde af medarbejderens fratræden, kan virksomheden vælge at overdrage medlemskabet til en ny medarbejder. I dette tilfælde skal Virtu Business Club informeres på businessclub@virtucycling.com.

 

  1. Varighed.

Medlemskabet gælder fra den dato, medlemmet tilmelder sig. Medlemskabet gælder 12 fortløbende måneder, medmindre andet fremgår. Bestilling kan ikke fortrydes efter aftalens indgåelse. For fysiske produkter, der tilkøbes medlemskabet, gælder reklamationsret jævnfør købeloven, medmindre andet er anført på det enkelte produkt.

 

  1. Betaling.

Betaling sker forud for perioden med en betalingsfrist på 14 dage.

 

  1. For sen betaling.

Betales den aftalte ydelse ikke inden den angivne frist, har Virtu Business Club ret til at opsige abonnementet uden varsel.

 

  1. Prisændringer

Prisændringer meddeles via e-mail og på www.virtubusinessclub.com og varsles 45 dage før sådanne ændringer bliver gældende – dog træder ændringerne først i kraft den dato medlemmet fornyer sit medlemsskab. Ønsker medlemmet at opsige sit medlemskab herefter gøres det efter reglerne beskrevet i pkt. 2. Hvis det angives, at prisændringer træder i kraft inden fornyelsesdatoen, og hvis dette medfører en stigning i prisen, så har medlemmet ret til at melde sig ud inden den originale fornyelsesdato.

 

  1. Helbredstilstand, uheld og skader

Alle aktiviteter foregår på eget ansvar. Dette gælder uanset om aktiviteterne foregår indendørs eller udendørs, på cykelture eller andre rejser via Virtu Business Club eller andre Virtu Cycling Group virksomheder og brands. Det er medlemmets eget ansvar at være i en helbredsmæssig tilstand, der tillader cykling. Virtu Business Club anbefaler at medlemmet rådfører sig med egen læge, hvis medlemmet er i tvivl om dettes helbredstilstand. Virtu Business Club tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller som følge af andre medlemmers handlinger eller mangelfulde handlinger. Virtu Business Club tager ikke ansvar for materiel ejendom, såfremt der skulle ske skade på denne i forbindelse med et Virtu Business Club arrangement.

 

  1. Ordensregler.

Vi ønsker, at alle skal have en god netværksoplevelse, så respekter venligst andre medlemmer i netværket.

 

7.a. Aktivitetsrelateret: Til enhver tid skal medlemmet bruge cykelhjelm under udendørs cykelaktiviteter. Det er medlemmets eget ansvar at have sin cykel køreklar og tjekket inden hver cykelaktivitet. Virtu Business Club vil så vidt muligt sørge for at vise vej under udendørs aktiviteter, men det er medlemmets eget ansvar at have en telefon med sig, indeholdende kontaktinformation på de(n) Virtu Business Club ansvarlige person(er), skulle medlemmet miste kontakten med dem/denne.

Håndholdt kameraer frabedes deslige, så længe medlemmet er i bevægelse på sin udendørs cykel. Virtu Business Club vil gerne påpege, at ovenstående skal tolkes som retningslinjer, der kan tolkes på, men at retningslinjerne alene af den grund ikke skal misbruges: Det vil føre til advarsel, og altså i groveste fald, bortvisning.

 

7.b. Relateret til opførsel på lukket Virtu Business Club Facebook gruppe, grov egenpromovering på denne hjemmeside eller til aktiviteter med Virtu Business Club: Grov og uprovokeret spamming af personlige samt virksomhedsrelaterede opslag af medlemmet, vil føre til en advarsel. Hvis spamming er af særdeles slem karakter, eller hvis medlemmet allerede er blevet advaret før, så fører det til bortvisning. Det er op til Virtu Business Club at bestemme, hvor grænsen går. Er medlemmet i tvivl, så kan man altid forhøre sig hos Virtu Business Club managers.

I Facebook gruppen “Virtu Business Club Commercial” er der omvendt rig mulighed for at promovere personlig –og virksomhedsrelateret forretninger i form af tilbud, køb, salg og bytte af produkter og services. Medlemmer, der ikke ønsker at modtage den slags information, kan således blot undlade at tilslutte sig denne Facebook gruppe.

Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre øjeblikkelig bortvisning.

 

  1. Udelukkelse af medlem.

Virtu Business Club kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. Hvis medlemskabet opsiges på grund af misligholdelse af de ovenstående og gældende medlemsbetingelser eller ordensregler, foretages ingen tilbagebetaling.

 

9. Rejsebetingelser

Tilmeldingen er først gyldig og bindende, når betaling for medlemskabet er modtaget.

Ca. 5 uger før turens afrejse udsendes et info-brev, der indeholder praktiske oplysninger vedrørende rejsen.

Såfremt man bliver forhindret i at deltage i en rejse, man har bestilt, vil det være muligt, at ændre navnet på billetten imod et mindre gebyr op til 7 dage før afrejse.

Man kan, som udgangspunkt ikke afbestille en bestilt rejse, men bliver man forhindret i at deltage, vil vi naturligvis gøre hvad vi kan for at hjælpe når det er muligt. Da vi bestiller fly og hoteller i god tid kan der være en omkostning forbundet med en afbestilling eller ændring.

VIRTU TRAVEL forbeholder sig ligeledes ret til at aflyse rejsen, hvis der ikke opnås tilstrækkeligt antal tilmeldinger. Ved aflysning vil der omgående og senest 40 dage før afrejsen blive givet skriftlig besked herom samt oplyst hvilke alternative rejser man kan deltage på i stedet for.

Hvis pas ikke er i orden og gyldige, hvis rejsedeltageren ikke møder op på angivet tid og sted ved rejsens begyndelse i lufthavnen, kan rejsedeltageren ikke få rejsens pris refunderet. Har rejsedeltageren ikke oplyst korrekt navn ved tilmeldingen og bliver afvist i lufthavnen som følge heraf, hæfter rejsedeltageren selv for en ny fly-billet.

VIRTU TRAVEL forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i rejseprogrammet, herunder anvendelse af andre hoteller og transportmuligheder. Ændringer berettiger ikke til kompensation.

Såfremt der opstår force majeure, herunder krig, krigsfare, borgerlige uroligheder, strejke, lockout, naturkatastrofer, epidemier, økonomiske krak m.v., der forhindrer den planlagt rejse, forbeholder VIRTU TRAVEL sig ret til at kræve allerede afholdte udgifter dækket af rejsedeltagerne. Såfremt sådanne forhold indtræffer på en påbegyndt rejse, må rejsedeltageren selv dække de allerede afholdte udgifter samt udgifter til ophold, hjemtransport m.v.

Evt. reklamationer under en rejse skal straks fremsættes overfor VIRTU TRAVEL personale på rejsen. Reklamationer skal straks efter rejsen sendes skriftligt og være VIRTU TRAVEL i hænde senest 7 dage efter hjemkomst.

Bagageansvar: Det er rejsedeltagerens eget ansvar, at bagagen bliver tjekket ind i lufthavnen. Evt. beskadiget bagage erstattes ikke. Evt. beskadiget cykel under transporten eller på selve cykelturen erstattes ikke af VIRTU TRAVEL, ej heller tyveri af cykel eller bagage. Der henvises til rejsedeltagerens eget forsikringsselskab.

Der er i rejsens pris ikke inkluderet afbestillings- og rejseforsikring. Dette kan tegnes gennem f.eks. Europæiske Rejseforsikring.

På alle rejser er det, som på andre arrangementer, rejsedeltagerens eget ulykkesforsikring, der dækker tyveri, materielle eller personskader.

VIRTU TRAVEL er medlem af rejsegarantifonden nr. 2645

 

  1. Ændring af betingelser.

Virtu Business Club kan ændre medlemsbetingelser med en varsel på 45 dage. Ved væsentlige ændringer varsles medlemmet pr. email samt opslag på www.virtubusinessclub.com. Medlemmet er til en hver tid underlagt medlemsbetingelserne som er opdateret på www.virtubusinessclub.com.